Preikes

07 piler ned

Visuell profil for ny skolehelsetjeneste

I forbindelse med lansering av den nye digitale skolehelsetjenesten i Agder, ble det utlyst en konkurranse hvor lærlinger og elever kunne være med å designe prosjektets navn, logo og visuelle profil. Slik ble konseptet Preikes til. 

 

Med utgangspunkt i vinnerlogoen og navnet har vi i 07 videreutviklet og satt sammen et helhetlig identitetsdesign som også tilfredsstiller kravet om universell utforming. Vi har laget en profilmanual, samt en rekke elementer og illustrasjoner som Preikes kan bruke i sine kanaler. For å skape blest og oppmerksomhet rundt lanseringen, utformet vi også en digital animasjonskampanje som blant annet ble vist på Snapchat. 07 har også levert alt av markedsføringsmateriell som roll-ups, visittkort og plakater.  

 

Vi i 07 er stolte av å få jobbe med et så givende prosjekt som Preikes! 

Skal vi ta en prat?

Bilde av Svenn Terje Østensen