Gatemagasinet Klar

Det gir mening å jobbe med et gatemagasin

Carl Rynning-Tønnessen, designer i 07