Flere i arbeid

07 piler ned

Holdningskampanje rundt utenforskap i arbeidslivet

Næringsforeningen i Kristiansandsregionen har tatt et viktig initiativ ved å få flere næringslivsledere til å se på utenforskap som en investeringsmulighet for bedrifter. Det er mange ressurspersoner som står utenfor arbeidslivet i Agder, og dette er et arbeide vi i 07 Sør stolte av å kunne ta del i.  

 

Denne høsten har vi deltatt i arbeidet med holdningskampanjen, Flere i arbeid, hvor målet har vært å skape oppmerksomhet om utenforskap, informere om mulighetene og legge til rette for at den enkelte bedriftsleder kan få nødvendig oppfølgning. Til kampanjen har vi stått for konseptutvikling og oppsett av nettside, produksjon av bannerannonser samt en rekke korte animasjonsfilmer til bruk på sosiale medier. 

 

Vi takker for samarbeidet, og håper vi kan bidra til å komme nærmere målet om Flere i arbeid. 

Skal vi ta en prat?

Bilde av Lise Berntsen

Bilde av Svenn Terje Østensen

Bilde av Kjell-Ove Klauset