Drangsvann

07 piler ned

Alle flater og alle kanaler 

Drangsvann ønsket strategiske kommunikasjonsløsninger på alle flater og i alle kanaler, med mål om å skape størst mulig oppmerksomhet rundt det nye boligområdet på Dragsvann. Vi skulle skape Norges beste nabolag basert på en genuin interesse for kommunikasjon og bærekraft. Fokuset på miljøvennlige løsninger fra utbyggers side var gjennomgående for hele prosjektet.  

 

Basert på 07s erfaring er det krevende å kommunisere bærekraft i markedsarbeid, og det var avgjørende å tilføre prosjektet verdier som kunne kommuniseres enkelt og effektivt.  

 

Salg av tomter, leiligheter, rekkehus og eneboliger var kjernevirksomheten i prosjektet.  Effektiv markedskommunikasjon handler om å konvertere kampanjer til interessenter og deretter salg til fornøyde kunder.  

Sideskift 

Resultat 

Vi har levert effektive kommunikasjonsløsninger i alle flater. Vi kan nevne prospekter, salgskontor, eget magasin, innhold til nettside og sosiale medier. Under koronapandemien hadde vi også verdenspremiere på drive in-visning.  

 

Nettsiden har et responsivt design med bolig-velger og 3D-illustrasjoner. Vår bolig-velger gir muligheten til å orientere seg på en god måte. Den har en zoom-funksjon og solforholdene blir gjengitt fra ulike tider på døgnet, henholdsvis kl. 09, 15 og 21. Gjennom 3D-modellen kan man navigere seg til den enkelte bolig og i området som helhet. Her kan man også sortere boligutvalget basert på pris og boligtype.  

 

Drangsvann var omfattende, bade med tanke på innhold og tidsperspektiv. Boligområdet har også flere målgrupper, både potensielle boligkjøpere, kommunale instanser og private næringsaktører som lokale idrettslag og foreninger. Dette gjorde kommunikasjonsarbeidet mer komplekst.  

 

Vi har også laget et eget Drangsvann-magasin. I tillegg til de flotte boligene har vi løftet fram områdets kvaliteter, med spesielt fokus på tilrettelegging for aktiviteter og god infrastruktur. Her har vi også synliggjort samspillet mellom de ulike aktørene som er tilknyttet området.  

 

«Alt på stell»  

Levende gatetunAktiv bydel og Grønne omgivelser er ord som går igjen i markedsføringen hvor alle går innunder paraplybegrepet «Alt på stell». Det er tuftet på målsetningen om å skape den beste bydelen i Norge, og det innebærer at listen må ligge høyt for alle involverte parter. 

 

Skal vi ta en prat?

Bilde av Svenn Terje Østensen

Bilde av Kjell-Ove Klauset