Ausviga

07 piler ned

Ausviga boligfelt er en del av en stor utbygging som vil foregå i over mange år og består av nye boliger og tomter på en solrik helning ut mot Søgnes skjærgård. Vi fikk i oppdrag å markedsføre prosjektet.

 

Logo og nettside

Vi startet med å gi prosjektet en identitet med egen logo. Vi lanserte nettstedet ausviga.no og startet testing av annonser i mot ulike målgrupper.

 

Markedsføring med fokus på målgruppe

Testingen viste at målgruppen hovedsakelig er folk som allerede har tilknytning til Søgne, og vi har derfor markedsført mot tre spesifikke grupper: nyetablerere, selvbyggere og seniorer. Vi har spisset produkter og markedsføring mot disse gruppene, og har opplevd god effekt av disse tiltakene.

 

Alle flater – alle kanaler

Markedsføringen foregår på alle flater, men fortrinnsvis sosiale medier. Første byggetrinn ble godt mottatt i markedet og andre byggetrinn er nå godt i gang.