Ausviga

Det er både interessant og utfordrende å kjøre et markedsføringsopplegg som skal rulle og gå over mange år. Målgruppen må holdes varm, oppdragsgiver må holdes varm og vi må holde oss varme!

Carl M. Rynning-Tønnessen, designer i 07

Vi startet med å gi prosjektet en identitet med egen logo. Vi lanserte nettstedet ausviga.no og startet testing av annonser i mot ulike målgrupper.

Testingen viste at målgruppen hovedsakelig er folk som allerede har tilkytning til Søgne, og vi har derfor markedsført mot tre spesifikke grupper: nyetablerere, selvbyggere og seniorer. Vi har spisset produkter og markedsføring mot disse gruppene, og har opplevd god effekt av disse tiltakene.

Markedsføringen foregår på alle flater, men fortrinnsvis sosiale medier. Første byggetrinn ble godt mottatt i markedet og andre byggetrinn er nå godt i gang.