Nye muligheter for 07 Sør

Ledergruppa ved 07 Sør, utenfor bygget

Sørlandets største kommunikasjonshus, 07 Sør AS, har levert strålende resultater i en årrekke. Selskapet har vist en imponerende evne til omstilling og fleksibilitet, og dette kom særlig til syne under pandemien. Når man leverer bred spisskompetanse, som innebærer at man gjør kundene synlige og attraktive, gir det gode muligheter for å skape merverdi. 

 

Ettertraktet leder

De siste 6 årene har Randi Granvold sittet ved roret i bedriften, og sammen med 50 kompetente og pro-aktive medarbeidere, har hun sørget for svært gode resultater. Ledere i bedrifter som lykkes over tid er naturlig nok ettertraktet, og vi applauderer når våre gode kolleger blir headhunted til nye utfordringer.

Randi og Olaf utenfor 07-bygget

Nå skal Randi få ansvaret for å lede Advokatfirma Tofte AS. Det ser vi på som en anerkjennelse av vår egen organisasjon. En bedrift som leverer gode resultater er alltid attraktive, men den er ikke avhengig av enkeltpersoner.

 

Vi som har vårt daglige virke i 07 Sør er trygge på vår egen kultur, og vi er svært opptatt av en raus tilnærming når det gjelder både interne og eksterne forhold. Vår erfaring er at en velfungerende bedriftskultur står meget sterkt, og det er også bakgrunnen for at vi har dyrket fram en vi-kultur som nå kommer til sin rett.

 

Ledergruppen i 07 Sør består av positive mennesker med en tverrfaglig bakgrunn og erfaring. For å sikre en fortsatt høy fart, med kvalitet i leveransene til våre kunder, har vi valgt å konstituere vår økonomisjef Olaf Aamodt som ny daglig leder. Olaf har nærmere 30 års erfaring fra bransjen, og han har solid kompetanse innen sunn forretningsdrift. Nå skal han lede en motivert gjeng som higer etter å stadig levere gode resultater.

 

Spennende høst i møte 

Høsten 2022 blir en spennende og hektisk periode for selskapet. På slutten av fjoråret dannet alle 07-selskapene, Bodoni AS og Lundeby GF et nytt selskap, og ble dermed landets største grafiske konsern. Operasjonalisering og merkevarebygging av en ledende aktør innen design, kommunikasjon, trykkprodukter og logistikk er godt i gang og vil bli lansert i løpet av høsten.

 

Vi som jobber i det nye konsernet tror på muligheter, og vi ser effekten av å levere bred spisskompetanse. Med en menneskeorientert tilnærming blir lagfølelsen styrket når vi møter utfordringer. Sammen med et iboende konkurranseinstinkt erfarer vi at samspillet gir gode resultater. Det gir oss anledning til å levere effektive kommunikasjonsløsninger som våre kunder etterspør.

 

Sommerhilsen fra ledergruppen i 07 Sør AS