Hva innebærer det egentlig å være Miljøfyrtårn-sertifisert?

randi og connie jobber med miljorapportering

I 2014 fikk vi vår første Miljøfyrtårn-sertifisering. Sertifiseringen viser at vi tar bærekraft på alvor ved å systematisk jobbe for å redusere virksomhetens miljøpåvirkning. Og nå, åtte år senere, er målet at hele 07 Media-konsernet skal gå foran som bransjens fyrtårn når det gjelder å skulle redusere bransjens klimaavtrykk.

 

– Enten så er du med, eller så er du ikke med

«Bærekraft» har blitt et uttrykk det er skummelt å si høyt. Og selv om man aldri kan kalle seg helt ferdig og det faktum at forbedringspotensialet er uendelig – man må likevel tørre å starte et sted. Erfaringsmessig kan man komme langt med bare litt interesse. Og her på huset har vi nettopp det – en gjeng som er genuint interessert. Og en leder som sier ting som «Enten så er du med, eller så er du ikke med». For det er vårt ansvar å ivareta både mennesker og miljø i mange år fremover. Derfor har vi alltid en lærling, alltid noen på arbeidstrening og alltid en holdning om at hvis man våger å satse på mennesker, ja da kan man få til så mangt. 

 

 

07 miljøftrtårn-sertifiserng skilt

Hva vil det si å være Miljøfyrtårn-sertifisert? 

En Miljøfyrtårn-sertifisering innebærer at virksomheten har oppfylt strenge krav innenfor områder som avfallshåndtering, energieffektivisering, bærekraftig innkjøp, miljøvennlig transport og HMS og arbeidsmiljø. Det betyr at man må fylle ut en rapport som viser hvordan virksomheten gjør det innenfor de tre hovedområdene miljø og klima, økonomi og sosiale forhold en gang i året. Hvert tredje år må man så igjennom en resertifisering for å sikre at man fortsatt oppfyller kravene til sertifiseringen, og bevise at man kontinuerlig jobber for å forbedre seg. 

 

Alltid rom for forbedring

Selv om vi er sertifisert i dag, så betyr ikke det at jobben er gjort. Det finnes alltid områder som kan forbedres – eller nye man kan rette søkelyset mot. I tillegg er det mange kunder som i dag krever at man er sertifisert. Sånn sett blir sertifiseringen også et fortrinn i anbudsprosessen. Og den er med på å holde oss skjerpet. For uansett hvor flinke vi er til å skru av lyset i de rommene vi ikke oppholder oss i, eller det at vi har byttet ut to av kjøretøyene med elbiler – energi og transport er likevel de store synderne på huset, og noe vi må jobbe med å forbedre. Dette viser at selv om vi tilfredsstiller kravene som ligger i en sertifisering, så vil det alltid være rom for å bli enda litt bedre. Derfor har vi et mål om å bli fossilfrie innen 2030, og er i full gang med energieffektiviseringstiltak på huset.

 

Og ved at vi kontinuerlig jobber for å sortere mer, forbruke mindre og gi enda flere en ny sjanse – ja da har vi troen på at vi skal bli enda litt bedre, og at den negative miljøpåvirkningen vår blir enda litt mindre.