Flat bed – fra Skoda til Ferrari

I løpet av mai installeres vår nye flat bed plotter, Nyala 3, i våre lokaler i Kristiansand. Plotteren som printer i et format på 3,2 x 2 meter kan trykke på stive materialer med høy tykkelse og med 9 farger. Vår versjon kan også håndtere rull til rullproduksjon og har derfor en enorm fleksibilitet.

07 27 scaled

Investeringen gir oss ytterligere konkurransekraft i storformatsmarkedet, og våre kunder kan velge både høy kvalitet og effektiv produksjon – det er den raskeste maskinen i sitt segment.

Helt konkret er Nyalaen en maskin hvor fargen hefter bedre til materialet, den har et større fargerom, rip’en er enklere og mer effektiv, maskinen går raskere og den gir oss bedre kvalitet enn dagens utstyr.

Simon legger også til at man kommer seg fint fra A til Å med en Skoda, men dette kommer bare til å gå enda fortere og bli enda finere.